รับบริหารงานขายโครงการและเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านตลาดครบวงจร

SOLE AGENT ดูแลเจ้าของโครงการที่พักอาศัยตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีทีมขายและการตลาดมืออาชีพผ่านประสบการณ์จริง พร้อมให้คําปรึกษาอย่างรู้ลึกรู้จริง ใกล้ชิดทุกขั้นตอน และใส่ใจดูแลในทุกรายละเอียด คุณวางใจได้เมื่อใช้บริการของเรา

ส่งข้อความถึงเรา

หากท่านมีคำถาม ต้องการสอบถามขัอมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  บริการบริหารงานขายโครงการ

  Sale Management
  • จัดทีมงานขายที่เป็นมืออาชีพนั่งประจำโครงการพร้อมทั้งมีผู้จัดการงานขายเข้าไปดูแลตลอดอายุสัญญา
  • ดูแลรับผิดชอบงานระบบขายแบบครบวงจร วางแผนกลยุทธ์การขาย โน้มน้าวและติดตามลูกค้า เพื่อให้เกิดการตัดสินใจ ตั้งแต่ ประสานงานลูกค้า นำเสนอสินค้า ปิดการจอง และโอนกรรมสิทธิ์บ้าน
  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอสินเชื่อ ติดต่อประสานงานธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ และจัดเตรียมเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์อสังหา
  • จัดทำสรุป Report ยอด Walk-Call-Book ประจำอาทิตย์ และสรุปยอดขายประจำเดือน ประเมินผล วิเคราะห์แก้ไขปัญหายอดขาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  บริการบริหารการงานด้านตลาด

  Marketing Management
  • การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการใช้สื่อโฆษณา offline และ online อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม จัดหาทีมงานด้านการตลาดที่มีประสบการณ์แบบมืออาชีพ

  โครงการที่รับบริหารงานขายในปัจจุบัน

  ผลงานบริหารงานขายที่ผ่านมา